در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آمریکا مسافران چند شرکت هواپیمایی را از حمل وسائل الکترونیکی منع کرد