در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آمریکا مشارکت خود را در 'جنگ داخلی' در سوریه گسترش نمی‌دهد