در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آنقدر گل می زنم تا به پرسپولیس برگردم / این اتفاق باید در همین سال یا نهایتا سال بعد رخ دهد