ضد ریزش مو - توصیه شده-ضد ریزش مو - توصیه شده
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا علاوه بر نفقه و نیازهاى ضرورى زن كه بر شوهر مى ‏باشد نیازهاى دیگر زن كه جنبه معنوى دارد (از قبیل خرید كتاب، پول براى انفاق به فقراء، هدیه دادن و غیره) نیز بر عهده شوهر است؟