در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا آیه(قل جاءالحق وزهق الباطل ...) اشاره به قیام امام مهدی (عج) دارد؟