فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا این موضوع كه زن باید در عمل زناشوئى از شوهر خود تمكین كند، حدّى دارد؟ یا این كه به طور نامحدود هرگاه شوهر خواست، باید زن تمكین كند؟ (البتّه در مواقعى كه عذر شرعى نداشته باشد).