در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا حضرت محمد(ص) در نماز بر خودش هم صلوات می‌فرستاد؟