فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا حقوق وظیفه و مستمرّى كارمندان متوفّى جنبه إرث و ما ترك دارد؟