فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا خانمها در نمایشنامه از لباس مردان (مثل لباس ارتشى یا پاسدارى) مى ‏توانند استفاده كنند؟ در صورتى كه این لباس متعلّق به محارم باشد چطور؟