در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا در قرآن به سالم ماندن جسد فرعون زمان موسی (ع) اشاره شده است؟