در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا دستمال توالت سمی است یا تمیز؟