در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا زبان Ruby به انتهای مسیر خود رسیده است؟