در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا پیامبر اسلام(ص)، معاویه را نفرین کردند که او هرگز سیر نشود؟!