در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا میان عقل و دین یا علم و دین تعارض وجود دارد؟