در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا می‌توانم بیماری همسرم را تحمل کنم؟