در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا ممکن است سرنوشت انسان با کارهای خوب تغییر کند؟