در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا مى ‏شود در بیمارستانهاى كشورى كه مردمش مسلمان نیستند خون اهداء كرد یا نه؟