در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا مى‏توان خمس را در امور فرهنگى و احداث اماكن علمى و دانشگاهى، مصرف كرد؟