فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا نوشتن شعار یا صحبتى از إمام براى تبلیغ یا جوابگوئى به گروهكها بر روى دیوار ساختمانى بدون إجازه و احتمالا با نارضایتى صاحب‏ ساختمان، إشكال دارد؟