در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

آیا گرم شدن زمین در کوتاه شدن قد تاثیر دارد؟!