در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اختصاصی/ مصاحبه با خمارلو درباره عدم حضور هانی نوروزی در جشن قهرمانی و جر و بحث با طارمی!