در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

استاد دانشگاه قاهره: سیاست خارجی آمریکا اعتبار خود را از دست داده است