فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

استرداد ملك یكی از وراث نسبت به سهم خود (پس از گذشت سه سال از ثبوت غبن در تقسیم ماترك و اعطاء بخشی به عنوان مغبونی)