در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اسدی: آقای‌ کی‌روش! حتما در باغ وحش بزرگ شدید که از ادبیات عقرب و مار استفاده می‌کنید