در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اسد افشا کرد که چرا موشک‌های آمریکا را ساقط نکرد