در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اسقف اعظم ارامنه: مشارکت بالای مردمی تحسین سطح آگاهی شهروندان را در دنیا به همراه دارد