در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی مختل می‌شود