در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اردوغان مرکل را به اعمال روش‌های نازیسم متهم کرد