در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

از پدرم سوء استفاده کردند/خیلی ها فکر کردند پدرم با ساخت «اخراجی ها» کیسه اش را پُر کرده است!/بزرگداشت ها اذیت مان می کند/ پدر با آقای احمدی نژاد مواضع مشترکی نداشت