در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

افزایش چشمگیر مصرف برق با وجود کاهش دما