در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

العبادی برای دیدار با ترامپ وارد واشنگتن شد