در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

الجبیر: امیدواریم نیازی به اقدام نظامی علیه قطر نباشد