در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

امضای رسمی ۱۵ توافقنامه همکاری اقتصادی بین قطر و ترکیه