در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

امارات روابط دیپلماتیک را با کره شمالی قطع کرد