در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

امام جمعه ساری :حضور پرشور مردم در انتخابات پاسخ مناسبی برای یاوه سرایان خواهد بود