در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

امیدواریم که توافق با حزب اسلامی سبب پیوستن مخالفان مسلح به روند صلح شود