در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

امیری: قرارداد توتال دارای محرمانگی تجاری است نه امنیتی و سیاسی