در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

انتخاب ایران برای نایب رئیسی جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) – فناوری