در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

انتخاب تهران به عنوان شهر راهبر سازمان شهرداران صلح/ قالیباف عضو اجرایی این سازمان شد