در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

انسان لجباز را می توانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟