در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اودره ازوله به عنوان مدیرکل جدید یونسکو انتخاب شد