در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اولین داده‌های غیر قابل نفوذ از ماهواره کوانتومی چین به زمین ارسال شد