ضد ریزش مو - توصیه شده-ضد ریزش مو - توصیه شده
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر شخص واجب النفقه حاضر نباشد نزد منفق بماند آیا باز هم انفاق واجب است یا نه؟