در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر شریعتی زنده بود اصولگرا می شد یا اصلاح طلب؟/ آیا گروه های فرقان ومنافقین تحت تاثیر او بودند؟