در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر آمریکا بدعهدی خود را ادامه دهد به شرایطی قوی‌تر از گذشته برمی‌گردیم