در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر انسان به امید كسب رضوان الهى خداوند را عبادت و اطاعت كند إشكال شرعى دارد؟