فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر زن به خاطر اذیت و ظلم شوهر، مالى به او بدهدتا او را طلاق خلع بدهد؛آیا گرفتن این مال حلال است؟