فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر زنى مدّت ده سال یا بیشتر در هیچ أمرى از شوهر اطاعت ننموده در حالى كه مرد در هر صورت با او حاضر است زندگى كند، تكلیف مرد با زنش چیست؟