جستجو و نگارش فرصت های شغلی
بستن دانلود گوگل کروم جدید, دانلود آخرین نسخه google chrome
در حال پویش ... لطفا صبور باشید loading

اگر زوجه غیر مدخوله تمكین نكند و اصرار بر طلاق داشته باشد، و در أثر طلاق ندادن زوج، تمكین خود را معلّق به پرداخت تمام مهریّه نماید (و معلوم باشد كه این تعلیق بهانه است، چون زوج قادر به پرداخت نیست، و بر فرض پرداخت هم زوجه حاضر به تمكین نخواهد شد) آیا در این صورت نفقه زوجه واجب است یا نه؟