فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

اگر پدر قدرت حضانت نداشته باشد، آیا مادر باید حضانت را بپذیرد؟ یا او هم پس از تمام شدن مهلت مقرّر و یا در فرض إسقاط حقّ (اگر قابل إسقاط و فقط حقّ باشد) مانند دیگران است؟